ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές ανοίγουν την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 και κλείνουν την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 στις 23:59 μ.μ.. Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.
Οι αθλητές που έχουν εγγραφεί και επιθυμούν υπαναχώρηση από την εγγραφή τους, έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την διοργάνωση, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, και να αιτηθούν ακύρωση της εγγραφής τους μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών (21/8/2023). Στην περίπτωση αυτή, η διοργάνωση θα επιστρέψει το ποσό της εγγραφής στον αθλητή. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας καμία επιστροφή δεν είναι εφικτή.

Περισσότερες Πληροφορίες