Στην διαδρομή Goulinas Trail 30 μπορούν να συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Στην διαδρομή Goulinas Trail 12 μπορούν να συμμετέχουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή για τους αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός από την ηλεκτρονική εγγραφή και πληρωμή, είναι απαραίτητη και η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης του γονέα / κηδεμόνα τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από επίσημη αρχή ή μέσω www.gov.gr. Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: info@goulinastrail.gr

Περισσότερες Πληροφορίες