Η διοργάνωση θα φροντίσει για την ασφάλεια των αθλητών, με την παρουσία ομάδας Διάσωσης, που θα βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά μήκος της διαδρομής. Στον τερματισμό θα υπάρχει γιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό, ασθενοφόρο και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Ο κάθε αθλητής οφείλει να είναι προσεκτικός στην κίνησή του, ιδιαίτερα στα μονοπάτια, και να παραχωρεί τη σειρά του σε πιο γρήγορους, που εκφράζουν επιθυμία να προσπεράσουν, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και των δύο. Σε περίπτωση τραυματισμού, θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα η Οργανωτική Επιτροπή, από συμμετέχοντες που αντιληφθούν τέτοιο περιστατικό.

 

Αθλητές που δηλώνουν επιθυμία να εγκαταλείψουν τον αγώνα, θα πρέπει να παραδώσουν τον αριθμό τους στον υπεύθυνο ενός σταθμού τροφοδοσίας του αγώνα, να συμπληρώσουν το έντυπο εγκατάλειψης που θα τους δοθεί και να μετακινηθούν στον τερματισμό με αυτοκίνητο της διοργάνωσης ή να συνεχίσουν στη διαδρομή του αγώνα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

 

Όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα υγείας ή σωματικής ακεραιότητας των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα, που οφείλονται σε προϋπάρχουσες αιτίες ή σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Από την διοργάνωση δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους (όπως αναφέρθηκε παραπάνω).

 

Η διοργάνωση δύναται να ακυρώσει ή να αναβάλλει τον αγώνα ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση έγκαιρα τους αθλητές. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα χωρίς υπαιτιότητα της διοργάνωσης, οι εγγραφές των αθλητών μετατίθενται στην επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα με υπαιτιότητα της διοργάνωσης, οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα είτε να μεταθέσουν την εγγραφή τους για την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, είτε να αιτηθούν επιστροφή των χρημάτων τους. Τέλος, σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα με υπαιτιότητα της διοργάνωσης, τα χρήματα των εγγραφών θα επιστραφούν στους αθλητές.

 

 

 

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες